Analyze

Analýzy, alebo due diligence

Predtým, než sa pustíte do realizácie realitného investičného zámeru, je ho potrebné podrobiť hĺbkovej previerke, v angličtine označovanej aj ako due diligence. 

Znalosť úplných informácií o projekte môže často zachrániť projekt pred fiaskom a prispieť k plynulému priebehu investície do konkrétneho projektu. Nechajte si vypracovať komplexný právny, finančný, prevádzkový a technický due diligence report.

 

Právne a ekonomické previerky

Ide o jedny z najdôležitejších previerok. Robíme právne a ekonomické previerky preto, aby sme získali čo najpodrobnejšie informácie o možných príležitostiach, ale aj hrozbách. Spoločným úsilím je maximalizovať zisk z daného realitného investičného projektu, resp. vyhnúť sa strate.

Pomôžeme vám posúdiť váš investičný zámer. Ak zanedbáte túto časť, koledujete si o poriadny malér. Ekonomická a právna previerka je základom úspešného obchodu!

Pravne a ekonomicke previerky