MAXIMALUZUJTE ZISK REALITNÉHO INVESTIČNÉHO ZÁMERU

Od A po Z pre investičné realitné projekty

Due diligence investičných zámerov

Získajte pravdivý obraz o zvažovanej investícii. Buďte opatrný!

Investujte svoje peniaze starostlivo. Vykonajte hĺbkovú previerku

investičného zámeru.

Spolu viac ako 70 rokov praxe

Projekty v hodnote 10 miliónov +

Vlastné investície 1 milión +

Spoznajte nás

Mix skúseností, mladosti a dravosti.

Luboslav Mlynarcik

Ľuboslav Mlynarčík

Projekty | Architektúra

Peter Cerven

Peter Červeň

Stavby | Technológie

Ondrej Cirbus

Ondrej Cirbus

Manažment | Investície

.. a ďalších 10+ kolegov, ktorí nám pomáhajú zodpovedne si plniť naše úlohy ♥